เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ใบที่ 2

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ใบที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (ยกเว้น สาขาบริหารธุรกิจ) ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2566 สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ใบที่ 2 โดยต้องมี Transcript มายื่นในวันมอบตัว
สามารถสมัครได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th รายละเอียดหลักสูตร ดูได้ที่ https://bid.kmutnb.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3808, 3813 LINE : https://lin.ee/rMrfMxs

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาใบที่ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาใบที่ 2
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการต่อปริญญาไปที่ 2 สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ ทรัพยากรมนุษย์ BBR-D
สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (ยกเว้น สาขาบริหารธุรกิจ)
ที่กำลังจะจบภาคการศึกษาที่ 2/2566 สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรีใบที่ 2 ได้
โดยต้องมี Transcript มายื่นในวันมอบตัว
เรียน 3 ภาคการศึกษา ฝึกงานสถานประกอบจริง 5 เดือน
เรียนจันทร์ พุธ ศุกร์ นอกเวลาราชการ และวันเสาร์เต็มวัน เปิดรับสมัครทุกสาขา
*ยกเว้นสาขาบริหารธุรกิจ
ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถสมัครได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th/

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควต้าโรงเรียนเครือข่าย (ปวช. และ ปวส.)

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย (ปวช.ปวส.) TCAS 2 ครั้งที่ 1
สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดดูรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์
หรือลิงค์นี้ได้เลยค่ะ https://shorturl.asia/1mJbx
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ขั้นตอนต้องปฏิบัติดังนี้
1. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา https://reg.kmutnb.ac.th/registrar/applogin
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อปฏิบัติอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบท้ายตามประกาศรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อโครงการ
1.โควตาเรียนดี ม.6 (Portfolio) TCAS 1 ครั้งที่ 2
2.โควตา ร่วมกับ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
3.โควตา ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดดูรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์
หรือลิงค์นี้ได้เลยค่ะ https://shorturl.asia/8Au3d
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ขั้นตอนต้องปฏิบัติดังนี้
1.เข้าไปยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ลิงค์ https://student.mytcas.com/th
2. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา https://reg.kmutnb.ac.th/registrar/applogin ระหว่างวันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2567
ขั้นตอนอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบท้ายตามประกาศรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 2 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1.โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย TCAS 2 รอบที่ 1
2.โครงการโควตา ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มกราคม 2567
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัว เวลา 8.30 น. ณ อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาใบที่ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาใบที่ 2
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการต่อปริญญาไปที่ 2 สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ ทรัพยากรมนุษย์ BBR-D
สมัครได้แล้ววันนี้ เรียน 3 ภาคการศึกษา
ฝึกงานสถานประกอบจริง 5 เดือน
เรียนจันทร์ พุธ ศุกร์ นอกเวลาราชการ และวันเสาร์เต็มวัน เปิดรับสมัครทุกสาขา
*ยกเว้นสาขาบริหารธุรกิจ
ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถสมัครได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th/
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน LINE Official https://lin.ee/rMrfMxs
#ปริญญาใบที่2 #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #KMUTNB #มจพ. #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ # คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. #BID #สมัครเรียน

อ่านเพิ่มเติม